szukaj  |   kontakt

Daniel Gałązka - I z tą różnicą (live)
D.Barabas P.Stefanowska & Widmo - Obok siądź
Qsz - Wiem że

Ślad po człowieku

Po wielu latach od nagrania, wreszcie ukazała się ta płyta. Płyta będąca podsumowaniem dotychczasowego okresu w twórczości oraz otwierająca nowy okres... Jaki to okres? Tego nikt nie wie, nawet autor ;-)

Zmyślony

„Zmyślony" to długo wyczekiwany, debiutancki album Marcina Skrzypczaka - gitarzysty, pieśniarza, kompozytora i autora tekstów."

Miszung

to tytuł najnowszej płyty zespołu Chwila nieuwagi. Miszung to śląski termin oznaczający mieszaninę, harmider, rozgardiasz czy bałagan. Wg. zespołu, takie cechy nosi właśnie ta płyta - jest stylistycznie i gatunkowo zróżnicowana.

Wywiady:

strona główna » wywiady » Wywiad z Andrzejem Hałabudą - rozmawia Piotr Szauer (2012)
Wywiad z Andrzejem Hałabudą - rozmawia Piotr Szauer

Z Andrzejem Hałabudą liderem grupy "Hałabuda" po koncercie w Olsztyńskim "Cafe Młynek" rozmawiał Piotr Szauer.

Zespół Hałabuda o sobie: "Grają piosenki skomponowane przez li­de­ra for­ma­cji. Pio­sen­ki o Niej i o Nim. Cza­sa­mi o ich sła­boś­ciach. Szczel­nie wy­peł­nia­ją mu­zycz­ną przest­rzeń swo­je­go ży­cia. Nie uda­ją, bo nie po­tra­fią. Gra­ją na lu­do­wo ła­ma­ne przez dże­zo­wo, jak wyj­dzie. Rów­nież z sym­pa­tią do 3/4. Ktoś po­słu­chał i po­wie­dział, że nie jest to na pewno blues, ale trud­no zgo­dzić się z kimś, ko­go imię za­czy­na się na F. W swo­ich te­le­fo­nach za­pi­sa­li do sie­bie nu­me­ry i cza­sa­mi dzwo­nią, aczkol­wiek częś­ciej do siebie pi­szą."
(źródło: www.halabuda.pl)

Zespół Hałabuda

(źródło: halabuda.pl)